Deze website zal per 1 september 2018 niet meer bereikbaar zijn

Algemene voorwaarden

Download hier de algemene voorwaarden in PDF formaat

De belangrijkste bepalingen uit de algemene voorwaarden voor u op een rijtje. Klik op de titel van het artikel om de details te bekijken.

Artikel 2: Aanbod en overeenkomst

Artikel 12: Gebruik logo/beeldmerk

Artikel 13: Grafische weergave

Artikel 14: Wijziging

Artikel 15: Einde gebruik

Artikel 16: Maatregelen

Keurmerkbeginselen

Hieronder vindt u een overzicht van de keurmerkbeginselen. Waar nodig wordt jaarlijks beoordeeld op welke punten de beginselen moeten worden aangepast.

Door te klikken op de titel kunt u meer informatie over het beginsel bekijken.

De PDF versie van de keurmerkbeginselen kunt u hier vinden.

Artikel 1: Definities


Artikel 2: Basisprincipes


Artikel 3: Gelijkheid


Artikel 4: Bereikbaarheid


Artikel 5: Betrouwbaarheid


Artikel 6: Controleerbaarheid


Artikel 7: Vertrouwelijkheid en privacy


Artikel 8: Grensoverschrijdende facturen


Artikel 9: Geschillenbeslechting


Artikel 10: Logo en Intellectuele eigendomsrechten


Artikel 11: Slotbepalingen